L1
Taal 
Taal
Wiskunde 
Wiskunde
Wereld 
Wereld
Media 
Media
Muzisch 
Muzisch
Denken 
Denken
Video 
Video
Zomer 
Zomer

Tellen tot 10: lijnpuzzel

Verbind de getallen van 1 tot 10

Vormen naleggen: geobord

Leg de vormen na op het geobord

Cijfers sorteren

Sorteer de cijfers van 0 tot 9.

Getallen tot 10

Getallen tot 10 ordenen.

Zoek dezelfde cijfers

Zoek dezelfde cijfers

Patroon afwerken

Patroon afwerken

Rangtelwoorden tot 5

Rangtelwoorden tot 5

Patronen

Maak het patroon af.

Tellen met dobbelstenen

Tellen met dobbelstenen

Getalrij tot 5/10/20/100

Zet de getallen in de juiste volgorde.
In te stellen: tot 5, 10, 20, 100.

Lijnpuzzels tot 10

Lijnpuzzels tot 10

Ruimtelijk inzicht: mozaïek naleggen

Leg de mozaïek na.

Tellen tot 6: dobbelsteen

Tellen tot 6: dobbelsteen

Plus en min tot 10/20

Plus en min tot 10/20: giraf

Getalrij tot 5/10/20/100

Zet de getallen in de juiste volgorde. In te stellen: tot 5, 10, 20, 100.

Zoek de verschillen

Visuele discriminatie - muizen.

Zoek het verschil

Visuele discriminatie - emoji

Lijnpuzzel tot 10

Lijnpuzzel tot 10

Tellen tot 5/10/20

Instelbaar

Dieren tellen

Tellen tot 5, 10, 20

Maak het patroon af

Maak het patroon af

Waar is...?

Visuele discriminatie: vind het figuurtje

Vorm en kleur: matrix

Vorm en kleur: matrix

Geobord: figuren naleggen

Geobord: figuren naleggen

Vorm en kleur: matrix 2

Vorm en kleur: matrix 2

Figuro

Tekenen met vormen

Seriëren van groot naar klein

Seriëren van groot naar klein

Rechts en links

Rechts en links

Spiegelen: mozaïek

Maak de spiegeling volledig.

Vervoer: tellen tot 20

Vervoer: tellen tot 20

Drie op een rij

Drie op een rij - Sint

Van groot naar klein

Seriëren, rangorde, rangschikken van groot naar klein, van klein naar groot

Splitsen tot 5

Splitsen tot 5

Splitsen tot 5, 10

Splitsen tot 5, 10

Bewerkingen tot 10,20,50,100

Bewerkingen tot 10,20,50,100

Min tot 12

Min tot 12

Hoeveelheden tot 5

Koppeling hoeveelheid - getal

Klokkijken

Klokkijken - in te stellen moeilijkheidsgraad

Cijfers leren

Cijfers leren (met audio)

Cijfers leren

Gesproken cijfers/getallen aanklikken

Getallen tot 20 leren

Gesproken getallen tot 20 aanklikken

Maak 10, 11,... 20

Maak 10, 11,... 20

Kloklezen

Kloklezen - in te stellen

Vormen en kleuren matrix

Vormen en kleuren matrix

Wegen en meten

Wegen en meten

3D bouwen

Maak een 3D bouwwerk (vrij)

Bolleboos: flitstoetsen

Bewerkingen: flitstoetsen/oefeningen

Rijen en patronen

Rijen en patronen

Splitsen tot 20

Splitsen tot 20

Ruimtelijke oriëntatie

Nabouwen met blokken

Tellen tot 10

Tellen tot 10

Tellen tot 10

Tellen tot 10

Steekblok

Steekblok

Welk getal ligt er tussen?

Welk getal ligt er tussen?

Meer, minder, evenveel

Meer, minder, evenveel

Getallen ordenen

Tellen tot 10