L1
Taal 
Taal
Wiskunde 
Wiskunde
Wereld 
Wereld
Media 
Media
Muzisch 
Muzisch
Denken 
Denken
Video 
Video
Lente 
Lente

Maak 10

Welke getallen vormen samen 10?

Optellen en aftrekken: Pacman

Optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen tot 20, 100 - in te stellen

Tellen tot 10: lijnpuzzel

Verbind de getallen van 1 tot 10

Tellen tot 10: lijnpuzzel

Verbind de getallen van 1 tot 10

Vormen naleggen: geobord

Leg de vormen na op het geobord

Tellen tot 5

Tellen tot 5

Cijfers sorteren

Sorteer de cijfers van 0 tot 9.

Getallen tot 10

Getallen tot 10 ordenen.

Zoek dezelfde cijfers

Zoek dezelfde cijfers

Patroon afwerken

Patroon afwerken

Rangtelwoorden tot 5

Rangtelwoorden tot 5

Lijnpuzzel getallen tot 20

Lijnpuzzel getallen tot 20

Spel + en - tot 10 of 20

Optellen en aftrekken tot 10 of 20

Dobbelsteen tot 6

Aantallen (dobbelsteen) verbinden met het juiste cijfer

Telraam: tellen

Telraam: tellen (10/20/30/40/50)

Spel + en - tot 10 of 20

Spel + en - tot 10 of 20

Tellen tot 10

Tel de dieren tot 10 of 20

Even of oneven

Even of oneven

Plus en min tot 10/20/100

Plus en min tot 10/20/100

Plus of min tot 10 of 20

Plus of min tot 10 of 20 - thema ruimte

Plus en min tot 10/20/100

Plus en min tot 10/20/100

Kloklezen memory

Kloklezen memory

Plus en min tot 10/20/100

Plus en min tot 10/20/100

Tellen tot 10/20

Tellen tot 10/20

Analoge klok oefenen

Analoge klok oefenen (in te stellen)

Analoge klok - fotopuzzel

Analoge klok - fotopuzzel

Rekendoorloper 10/20/100

Rekendoorloper 10/20/100

Plus en min tot 10/20 fotopuzzel

Plus en min tot 10/20 fotopuzzel

Digitale klok

Digitale klok

Sommenmemory

Plus en min tot 10/20

Tweelingsommen

Tweelingsommen

Plus en min tot 10/20/100

Plus en min tot 10/20/100 - schiet de schelp

Getalrij tot 10/20/100

Getalrij tot 10/20/100

Getallendictee tot 20

Getallendictee tot 20 - klik het voorgelezen getal

Tellen tot 10

Tellen tot 10

Getallen tot 6 herkennen

Getallen tot 6 herkennen met audio

Getalrijen tot 10/20/50/100

Getalrijen tot 10/20/50/100

Memory analoge/digitale klok

Memory analoge/digitale klok

Plus en min tot 10/20

Plus en min tot 10/20 (instelbaar)

Plus en min tot 10/20

Plus en min tot 10/20 (instelbaar)

Getalrij tot 10/20/58/100

Getalrij tot 10/20/58/100

Patronen

Maak het patroon af.

Tellen met dobbelstenen

Tellen met dobbelstenen

Getalrij tot 5/10/20/100

Zet de getallen in de juiste volgorde.
In te stellen: tot 5, 10, 20, 100.

Lijnpuzzels tot 10

Lijnpuzzels tot 10

Ruimtelijk inzicht: mozaïek naleggen

Leg de mozaïek na.

Tellen tot 6: dobbelsteen

Tellen tot 6: dobbelsteen

Plus en min tot 10/20

Plus en min tot 10/20: giraf

Getalrij tot 5/10/20/100

Zet de getallen in de juiste volgorde. In te stellen: tot 5, 10, 20, 100.

Zoek de verschillen

Visuele discriminatie - muizen.

Zoek het verschil

Visuele discriminatie - emoji

Lijnpuzzel tot 10

Lijnpuzzel tot 10

Tellen tot 5/10/20

Instelbaar

Dieren tellen

Tellen tot 5, 10, 20

Maak het patroon af

Maak het patroon af

Waar is...?

Visuele discriminatie: vind het figuurtje

Vorm en kleur: matrix

Vorm en kleur: matrix

Geobord: figuren naleggen

Geobord: figuren naleggen

Vorm en kleur: matrix 2

Vorm en kleur: matrix 2

Figuro

Tekenen met vormen

Seriëren van groot naar klein

Seriëren van groot naar klein

Rechts en links

Rechts en links

Spiegelen: mozaïek

Maak de spiegeling volledig.

Vervoer: tellen tot 20

Vervoer: tellen tot 20

Drie op een rij

Drie op een rij - Sint

Van groot naar klein

Seriëren, rangorde, rangschikken van groot naar klein, van klein naar groot

Splitsen tot 5

Splitsen tot 5

Splitsen tot 5, 10

Splitsen tot 5, 10

Bewerkingen tot 10,20,50,100

Bewerkingen tot 10,20,50,100

Min tot 12

Min tot 12

Hoeveelheden tot 5

Koppeling hoeveelheid - getal

Klokkijken

Klokkijken - in te stellen moeilijkheidsgraad

Cijfers leren

Cijfers leren (met audio)

Cijfers leren

Gesproken cijfers/getallen aanklikken

Getallen tot 20 leren

Gesproken getallen tot 20 aanklikken

Door- en terugtellen tot 15

Door- en terugtellen tot 15 (met audio)

Maak 10, 11,... 20

Maak 10, 11,... 20

Kloklezen

Kloklezen - in te stellen

Vormen en kleuren matrix

Vormen en kleuren matrix

Wegen en meten

Wegen en meten

3D bouwen

Maak een 3D bouwwerk (vrij)

Bolleboos: flitstoetsen

Bewerkingen: flitstoetsen/oefeningen

Rijen en patronen

Rijen en patronen

Splitsen tot 20

Splitsen tot 20

Ruimtelijke oriëntatie

Nabouwen met blokken