L1
Taal 
Taal
Wiskunde 
Wiskunde
Wereld 
Wereld
Media 
Media
Muzisch 
Muzisch
Denken 
Denken
Video 
Video
Herfst 
Herfst
Sint 
Sint

Tellen tot 10: lijnpuzzel

Verbind de getallen van 1 tot 10

Vormen naleggen: geobord

Leg de vormen na op het geobord

Tellen tot 5

Tellen tot 5

Cijfers sorteren

Sorteer de cijfers van 0 tot 9.

Getallen tot 10

Getallen tot 10 ordenen.

Zoek dezelfde cijfers

Zoek dezelfde cijfers

Patroon afwerken

Patroon afwerken

Rangtelwoorden tot 5

Rangtelwoorden tot 5

Patronen

Maak het patroon af.

Tellen met dobbelstenen

Tellen met dobbelstenen

Getalrij tot 5/10/20/100

Zet de getallen in de juiste volgorde.
In te stellen: tot 5, 10, 20, 100.

Lijnpuzzels tot 10

Lijnpuzzels tot 10

Ruimtelijk inzicht: mozaïek naleggen

Leg de mozaïek na.

Tellen tot 6: dobbelsteen

Tellen tot 6: dobbelsteen

Plus en min tot 10/20

Plus en min tot 10/20: giraf

Getalrij tot 5/10/20/100

Zet de getallen in de juiste volgorde. In te stellen: tot 5, 10, 20, 100.

Zoek de verschillen

Visuele discriminatie - muizen.

Zoek het verschil

Visuele discriminatie - emoji

Lijnpuzzel tot 10

Lijnpuzzel tot 10

Tellen tot 5/10/20

Instelbaar

Dieren tellen

Tellen tot 5, 10, 20

Maak het patroon af

Maak het patroon af

Waar is...?

Visuele discriminatie: vind het figuurtje

Vorm en kleur: matrix

Vorm en kleur: matrix

Geobord: figuren naleggen

Geobord: figuren naleggen

Vorm en kleur: matrix 2

Vorm en kleur: matrix 2

Figuro

Tekenen met vormen

Seriëren van groot naar klein

Seriëren van groot naar klein

Rechts en links

Rechts en links

Spiegelen: mozaïek

Maak de spiegeling volledig.

Vervoer: tellen tot 20

Vervoer: tellen tot 20

Drie op een rij

Drie op een rij - Sint

Van groot naar klein

Seriëren, rangorde, rangschikken van groot naar klein, van klein naar groot

Splitsen tot 5

Splitsen tot 5

Splitsen tot 5, 10

Splitsen tot 5, 10

Bewerkingen tot 10,20,50,100

Bewerkingen tot 10,20,50,100

Min tot 12

Min tot 12

Hoeveelheden tot 5

Koppeling hoeveelheid - getal

Klokkijken

Klokkijken - in te stellen moeilijkheidsgraad

Cijfers leren

Cijfers leren (met audio)

Cijfers leren

Gesproken cijfers/getallen aanklikken

Getallen tot 20 leren

Gesproken getallen tot 20 aanklikken

Maak 10, 11,... 20

Maak 10, 11,... 20

Kloklezen

Kloklezen - in te stellen

Vormen en kleuren matrix

Vormen en kleuren matrix

Wegen en meten

Wegen en meten

3D bouwen

Maak een 3D bouwwerk (vrij)

Bolleboos: flitstoetsen

Bewerkingen: flitstoetsen/oefeningen

Rijen en patronen

Rijen en patronen

Splitsen tot 20

Splitsen tot 20

Ruimtelijke oriëntatie

Nabouwen met blokken

Tellen tot 10

Tellen tot 10

Tellen tot 10

Tellen tot 10