L3
Taal 
Taal
Wiskunde 
Wiskunde
Wereld 
Wereld
Media 
Media
Muzisch 
Muzisch
Denken 
Denken
Video 
Video

Lingo - vind het woord

Vind het woord - 5 of 6 letters

Woordenjacht

Maak zoveel mogelijk woorden binnen de tijd.

Lijnpuzzel: het alfabet

Lijnpuzzel: het alfabet

Tempo zoeken: alfabet

Tempo zoeken: alfabet

Woordzoeker

Woordzoeker

Het alfabet

Letters van het alfabet op volgorde leggen

Alfabet

Zet in alfabetische volgorde

Alfabet

Alfabetisch rangschikken

Woordwolk (Word It Out)

Woordwolken maken

Woordpakketten L3

Woordpakketten met beeld en geluid (gebaseerd op
Tijd voor taal 3)

Raadgedicht

Raad het ontbrekende woord in een gedicht.

Woordzoekers maken

Woordzoekers maken

Spelling oefenen

Spelling oefenen