L2
Taal 
Taal
Wiskunde 
Wiskunde
Wereld 
Wereld
Media 
Media
Muzisch 
Muzisch
Denken 
Denken
Video 
Video
Lente 
Lente

Lingo - vind het woord

Vind het woord - 5 of 6 letters

Woordenjacht

Maak zoveel mogelijk woorden binnen de tijd.

Woordzoeker

Woordzoeker

Het alfabet

Letters van het alfabet op volgorde leggen

Letterdictee

Klik de letter aan die je hoort

Alfabet

Zet in alfabetische volgorde

Woordwolk (Word It Out)

Woordwolken maken

Woordpakketten L2

Woordpakketten met beeld en geluid (gebaseerd op Tijd voor taal 2)

Woordzoekers maken

Woordzoekers maken

Spelling oefenen

Spelling oefenen